இடுகைகள்

ஆகஸ்ட் 20, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

வாழ்வதற்கே - நீ

என் இதயத்தை .... உன்னை நினைக்காமல் .... இருக்க தடுப்பு சுவர் .... போட்டேன் - அதையும் தாண்டி உன்னை .... எட்டி வந்து பார்க்கிறது ... இதயம் ....!!! காதல் தனியே .... காதலிக்க மட்டுமல்ல .... காலமெல்லாம் உன்னோடு ... வாழ்வதற்கே - நீ காதலித்துவிட்டு சென்றுவிட்டாய் .....!!! + கே இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை

காதல் முகவரியில் நீ

நம் காதல் கண்னில் .... ஆரம்பித்ததால் ..... கண்பட்டு விட்டது .... காயப்பட்டுவிட்டது ....!!! காதலில் நான் .... தொடக்கப்புள்ளி.... நீ வட்டம் ......!!! உனக்கு போட்ட .... காதல் கடிதம் ... எனக்கே திரும்பி .... வந்துவிட்டது .... காதல் முகவரியில் ... நீ இல்லையாம் .....!!! + கவிப்புயல் இனியவன் தொடர் பதிவு கஸல் கவிதை ;842