வியாழன், 26 செப்டம்பர், 2013

ஜோடிக்கிளிகள்

மரம் பரவசப்பட்டது
கிளையெல்லாம்
ஜோடிக்கிளிகள்

கனவில்

எனக்கும் உனக்கும்
தெரியாமல் அழுதேன்
கனவில்

காரணம் வேறென்ன..?

நிமிடத்துக்கு மாறும் சிரிப்பு அழுகை
காரணம் வேறென்ன..?
காதல்...!

காதல்

உடல் உயிர் கொல்லி எயிற்ஸ்
உள உயிர் கொல்லி
காதல்

குடும்பசண்டை

அப்பா மின்னல்
அம்மா மழை
குடும்பசண்டை

சிறப்புடைய இடுகை

அழுதவலி வலி புரியவில்லை .....

பிறந்தவுடன் ..... அழுங்குழந்தையே.... உயிர் வாழும் .....!!! இப்போதுதான் .... புரிகிறது ..... உன்னை பிரியும்போது .... அழுவதற்கு ..... ...