இடுகைகள்

ஜனவரி 15, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நினைவுகள் சடலங்கள் ....!!!

என் பேனா காத்திருக்கிறது ... உன் வரவுக்காக அல்ல ... கண்ணீருக்காக ....!!! இரும்பு மட்டும் துருப்பிடிப்பதில்லை .... காதலும் தான் ....!!! என் இதயம் மயானம்.... நினைவுகள் சடலங்கள்  ....!!! + கே இனியவன் கஸல் கவிதை ;767

என்னை விட்டு மறைகிறது ...!!!

காதலே என் காதலியை .... காப்பாற்று நான் படும் .... வேதனையை அவள் ... அனுபவிக்க கூடாது ....!!! முழு நிலா சந்திர காதல் .... தேய்பிறைக்கு வருகிறது .... உன் முகம் மெல்ல மெல்ல ... என்னை விட்டு மறைகிறது ...!!! காதல் கடலில் நீ ... விழுந்தாலும் நான் ... கட்டுமரமாக இருப்பேன் .... காதலை காப்பாற்ற ....!!! + கே இனியவன் கஸல் கவிதை ;766

ஒரு முறை ஜோசி உயிரே ....!!!

ஏனெடி உனக்கு இன்னும் .... புரியவில்லை நான் ... இதயத்தோடு இருக்கிறேன் ... எத்தனை வலியை அது ... தாங்குமென்று .....!!! உன்னை நேசிக்கவில்லை ... உன்னையே சுவாசிக்கிறேன் ... நான் ஜோசிப்பதெல்லாம் ... என்னை நீ எப்போது நேசிப்பாய் ...? ஒரு முறை ஜோசி உயிரே ....!!!