இடுகைகள்

நவம்பர் 25, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

அவள் தந்த நினைவு

அவள் தந்த நினைவு .... பரிசுகள் ஒவ்வொன்றும் .... இதயத்தின் அருங்காட்சி .... பொக்கிஷங்கள்...... அவளின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் .... ஒவ்வொரு கவிதைகள் ....!!! + எனக்கு கல்லறை .... கட்டதேவையில்லை .... என் இதயமே கல்லறை .... ஆகிவிட்டது ....!!! எனக்கு கல் வெட்டு ... அடிக்கதேவையில்லை .... என் கவிதைகளே .... கல் வெட்டுக்களாகிவிட்டன ...!!! @ கவிப்புயல் இனியவன்  காதல் ஒன்று கவிதை இரண்டு

காதல் ஒன்று கவிதை இரண்டு

உன்னை .... காதல் செய்த நாளே .... காதலில் கருத்தரித்த நாள் .... என்னை .... காதலித்த நாளே .... காதலின் பிறந்த நாள் ....!!! + உன்னை ..... மறக்கும் நாள் வரின் .... என்னை இழக்கும் நாள் .... தொடங்கும் ..... உன்னை .... இழக்கும் நாள் தோன்றின் .... என் ......... மரிக்கும் நாள் தோன்றும் ....!!! @ கவிப்புயல் இனியவன்  காதல் ஒன்று கவிதை இரண்டு