இடுகைகள்

ஏப்ரல் 12, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நெஞ்சுக்குள் கள்ளிச்செடி

படம்
நினைவுகள் எல்லாம் .... இனிமையில்லை ....! அழகான ரோஜாக்கு கீழ் ... ஆபத்தான முள் ....! முள்ளை கவனிப்பாய் .... யாருமில்லை ரோஜா .... அழகாக இருப்பதால் .....! நெஞ்சுக்குள் ..... கள்ளிச்செடியை வைத்து .... முகத்தில் ரோஜாவுடன் ..... வாழும் காதலர்களே .... அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ....!!! ^ நெஞ்சுக்குள் கள்ளிச்செடி கே இனியவன் 

எழாமல் இருப்பதே தவறு

விழுவது ஒன்றும் .... தோல்வியல்ல ... எல்லாமே விழுந்து ... ஆகவேண்டும் ....!!! விழுந்து எழாமல் ... இருப்பதே தவறு ..... அப்படியும் விழுந்தால் ... காய்ந்து விழும் ... சருகுபோல் இருக்கணும் .... விழுந்தாலும் பிறருக்கு ... உதவுவதுபோல் ...!!! ^ எழுந்திரு போராடு வெற்றி கே இனியவன் 

எழுந்திரு போராடு வெற்றி

வெற்றி.... மன திருப்தியை .... கொடுக்கும் ... தோல்வி .... மன உறுதியை ... கொடுக்கும் .....!!! தோல்வியென்னும் ... அக்கினிக்குள் வெந்து .... வெற்றியென்னும் ... அன்னத்தை உண் ....!!! ^ எழுந்திரு போராடு வெற்றி கே இனியவன்