இடுகைகள்

மார்ச் 14, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

அவள் மனித தேவதை

அவள் மனித தேவதை -------------------------------- சூரியனின் பிரகாசதுக்கும்....... சந்திரனின் குளிர்மைக்கும்..... பிறந்தவள் என்பதால்............. என்னவள் மனித தேவதையவள்.............! பூக்களின் இதழ்களால்..... திருமேனியானவள்..... இசைக்கருவியின் இழைகளால்.... உடல் நரம்பானவள்.......... மெல்ல பேசினால் கூட........ மேனியது சிவக்கும்........... நரம்புகள் இசைபாடும்.............! மின்னல் கூட அவளை............ தீண்டமுடியாது மின்னனைவிட....... சக்திகொண்ட கண்ணை...... கொண்டவள் என்பதால்............ கொவ்வை பழத்தை உதடாக...... கொண்டவள் என்றில்லை......... கொவ்வைப்பழம் இவளிடம் ..... அழகை பெற்றதென்பேன்...................! & கவிப்புயல் இனியவன் அவள் மனித தேவதை 01