இடுகைகள்

பிப்ரவரி 24, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காதலே கவனம் ....!!!

உயிரை சுமப்பது பிறப்பு ... உயிரை பரிமாறுவது காதல் ... உயிராக மாறுவது வாழ்க்கை ...!!! உயிரே ... உண்மை காதலை நேசித்து ... உண்மையாக வாழ்வோம் வா ... உயிர் போகும் வரை உயிராய் ... உறவோடு வாழ்வோம் வா ...!!! காதல் உயிரையும் தரும் உயிரையும் பறிக்கும் காதலே கவனம் ....!!!

மாற்றி விடாதே ...!!!

இடைவெளி காதலுக்கு வேண்டும் ...! கவனம் உயிரே ... இடைவெளியே காதலாக ... மாற்றி விடாதே ...!!! நீ ஆயிரம் முறை கோபித்தாலும் நான் சிரித்தே அதை மறக்கிறேன் ... காதல் விட்டு கொடுப்பின் சிகரம் ...!!!

என் காதலை சொல்ல ...

உன்னிடம் என் காதலை சொல்ல ... வார்த்தையில்லை ....!!! காதல் வர்ணிக்கும் விடயமில்லை ... சொர்க்கத்துக்கும் சமனில்லை ... நரகத்தை கூட சொர்க்கமாக்கும் ... சொர்க்கத்தை நரகமாக்கும் ...!!! உணர்ந்தால் காதல் உணராமல் விட்டால் சாதல் ... சாதல் உடல் அல்ல உள்ளம் ...!!!

ஏனடி வலிக்கிறது ....!!!

நீ தந்த ரோஜா மலர் மென்மை.... நீ பேசும் வார்த்தைகள் மென்மை ... காதல் ஏனடி வலிக்கிறது ....!!!

மூச்சு திணறுகிறேன் ...

அவளின் நினைவுகளால் மூச்சு திணறுகிறேன் ... நிச்சயம் அவள் தந்த இன்பத்தால் இல்லை .... அவள் இந்த நிமிடம் வரை தரும் வலியால்....!!!

கொல்லாதே ....!!!

ஒன்றில் என்னை ஏற்று கொள் ... இல்லை என்றால் நிராகரித்து கொள் ... தயவு செய்து கொல்லாதே ....!!!

தர மறுக்கிறாய் ....

நான் எதை கேட்டாலும் தர மறுக்கிறாய் .... நீ எதை கேட்டாலும் நான் தர இருக்கிறேன் ... நம் காதல் தண்டவாளம் போல் செல்கிறது ....!!!

காதல் ....!!!

கருவறையில் வெளிவந்து ... கல்லறைவரை  தொடர்வது ... காதல் காதல் காதல் ....!!!