இடுகைகள்

டிசம்பர் 27, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

உன்னை காப்பாற்றுவேன்

நீ அழகுதான் ... எனக்கு வேண்டாம் .... முடிந்தால் காதல் -தா ....!!! கடித்து துப்பிய நகம் நான் .... சந்தோஷ படாதே .... மீண்டும் வளர்வேன் ....!!! ஏன் தத்தளிக்கிறாய்...? துடுப்பு நான் இருக்கிறேன் ... உன்னை காப்பாற்றுவேன் ...!!! ^ கவி நாட்டியரசர் கவிப்புயல் இனியவன் யாழ்ப்பாணம் தொடர் பதிவு கஸல் - 927

நான் உனக்காக இறக்கிறேன்

நீ எனக்காகவே பிறந்தவள் .... நான் உனக்காக இறக்கிறேன் ....!!! உலகம் ஒரு வட்டம் .... நீ பிரிந்து சென்றாலும் ... என்னிடம் வருவாய் ....!!! எத்தனை காலம் கடிகாரம் முள் போல் ... சுழண்டு கொண்டே... இருப்பது ....!!! ^ கவி நாட்டியரசர் கவிப்புயல் இனியவன் யாழ்ப்பாணம் தொடர் பதிவு கஸல் - 926