இடுகைகள்

நவம்பர் 1, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஒரு ஜீவாத்மாவின் கவிதை

ஒரு ஜீவாத்மாவின் கவிதை ----------------- என்னை அவர்கள் மதிக்கவில்லை...... என்று கோபப்படாமல்...... அவர்கள் மதிக்கும்படி........ நான் மாறவில்லை என்று ...... கவலைப்படு - காரணத்தை..... தேடு மதிக்கப்படுவாய்.......!!! பாராட்டும் போது...... துள்ளி குதிக்கும் மனம் ....... விமர்சிக்கும் போது....... துவண்டு விழுகிறாய்....... அப்போ உன் மனத்தை ...... கடிவாளம் போட்டு .... வழிநடத்துகிறாய்.......... கடிவாளத்தை கழற்று ...... சவாரிசெய் நிச்சயம் விழுவாய்...... காயப்படுவாய்....... ஆனால் வாழ்க்கையில் ...... வெற்றி பெறுவாய்,............!!! கரையில் நின்று கடலை ...... பார்த்தால் தப்புக்கடலும்..... சமுத்திரமாய் தெரியும்....... ஆழ்கடலில் நின்று கரையை.... பார்ப்பவனுக்கு கடலும் கரையும்..... ஒன்றுதான் ......... எல்லவறையும் சமனாக....... நோக்குபவனே ....... சாதனையாளனாகிறான்.....!!! & ஒரு ஜீவாத்மாவின் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்