இடுகைகள்

அக்டோபர் 10, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சமூக சிந்தனை கவிதைகள்

நல்ல பழங்களை ..... தட்டில் அடுக்கி வைத்து ..... நலிந்த பழங்களை....... கொடையாய் கொடுக்கும் ..... கலியுக தர்மவான்கள்.......!!! பகட்டுக்கு பிறந்தநாள் ..... பலவிதமான அறுசுவை ..... உணவுகள் - நாலுபேர் ....... புகழாரம் ....... விடிந்த பின் பழைய சாதம் ..... ஏழைகளுக்கு அள்ளி.... கொடுக்கும் ....... கலியுக தர்மவான்கள்.......!!! & சமூக சிந்தனை கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்

அழவைக்கக்கூடாது ....!

காதல் இதயத்தை ..... தொடவேண்டும் .... இதயத்தை கிள்ளி .... எறியக்கூடாது ....! இதயத்தை காதல் .... அலங்கரிக்கணும் ..... அழவைக்கக்கூடாது ....! &^& சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) கைபேசிக்கு கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்