இடுகைகள்

அக்டோபர் 2, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) 04

சிலநேரம் ..... கனவு கன்னியாய் .... வருகிறாய்.... சில நேரம் .... கணத்த கண்ணீயாய் வருகிறாய் ....!!! @@@ நீ என்னை பிரிந்து சென்றபின் -ஏன் திருமணத்தை மறுக்கிறாய் ....!!! @@@ நீ வார்த்தையால் .... காதல் செய்ததை .... நான் இதயக்காதல் .... என்று நம்பி விட்டேன் ....!!! &^& சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) கைபேசிக்கு கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்

சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) 03

உன் முடிவு சிரிப்பா...? அழுகையா ...? காத்திருப்பது ..... சுகம் - காதலிப்பாய் என்றால் ...??? $$$ உன்னிடம் என் காதல் அடகு வைத்தத்தால் மீட்க வழியின்றி தவிக்கிறேன் ....!!! $$$ காதல் சிலருக்கு சூரிய உதயம் சிலருக்கு அஸ்தமனம் &^& சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) கைபேசிக்கு கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்