இடுகைகள்

ஜூன் 8, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

உன் இதயத்தை காதல் பூவனமாக்க ....!!!

விடிய விடிய காதல் கதை பேசினாலும் காலையில் என்னை எழுப்புவது என்னவோ உன் கைப்பேசி அழைப்பு....!!! இரவு இரவாய் ..... எழுதிய கவிதைகள் அனைத்தும் .... விற்பனைக்கு அல்ல.. உன் இதயத்தை .... காதல் பூவனமாக்க ....!!! & கவிப்புயல் இனியவன் தேனிலும் இனியது காதலே காதல் கவிதை 04

நான் எரிந்துகொண்டிருப்பதை ....!!!

நீ ..... தந்த வலியால்... உடல் முழுவதும் ... மறுத்து விட்டது ... இதயம் கொஞ்சம் ஈரமாக .. உள்ளது நீ என்னை .. புரிந்து கொள்வாய் .... விரும்பிகொள்வாய் ...!!! உன் மெளனத்தை கலைத்து வெகு தூரம் சென்று.... திரும்பிப் பார்..... உன் நினைவுகளால் .... நெருப்பாய் நான் .. எரிந்துகொண்டிருப்பதை ....!!! + இதயம் வலிக்கும் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

உன்னோடு பேசுவேன் ...!!!

உனக்காக காத்திருந்து ... களைத்து விட்டேன் .. உன்னை  இழக்க மாட்டேன் ... அடிக்கடி வருவாய் ... !!! நினைவிலும் கனவிலும் ... நிச்சயம் வருவாய் .... நினைவில் வரும் போது உன்னை ரசிப்பேன் .. கனவில் வரும் போது .... உன்னோடு பேசுவேன் ...!!! & கவிப்புயல் இனியவன் தேனிலும் இனியது காதலே காதல் கவிதை 03