இடுகைகள்

ஜனவரி 20, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கைபேசி வெளிச்சத்தில் ....

கை பேசியில் ..... அரட்டை அடித்த .... இளைஞன்...... கைபேசி வெளிச்சத்தில் .... மிரட்டி வருகிறான் அடக்கு முறையினரை .....!!! & கவிப்புயல் இனியவன் 

பீட்டாவுக்கு தெரியுமா ...?

உணர்வின் வழி தெரியுமா.....? பீட்டவுக்கு......!!! உணர்வின் வலி தெரியுமா....? பீட்டவுக்கு......!!! உணர்வின் மொழி தெரியுமா.....? பீட்டவுக்கு......!!! வழி, வலி, மொழி..... தெரிந்தான் இளைஞன்...... திரண்டான்......... புறப்படான்....... போராடுகிறான்..... தமிழன்.................!!! & கவிப்புயல் இனியவன் யாழ்ப்பாணம்