இடுகைகள்

நவம்பர் 6, 2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

என் உயிரும் தான் ...!!!

உன்னை காதலித்து ... உறவை பெற்று ... கொள்வதற்காக   .... எத்தனை உறவை ... தொலைத்து விட்டேன் ....!!! இப்போ உன் உறவும் இல்லை.... எந்த உறவும் இல்லை ... வலிக்குது  இதயம் மட்டும் ... அல்ல என் உயிரும் தான் ...!!! + கே இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதைகள்