இடுகைகள்

ஏப்ரல் 27, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

உன்னை வைத்து

இன்று.... கிரக தோஸமாம்.... சுவாமியின் கதவு.. மூடப்பட்டிருக்குமாம்... உனக்கு எப்போது... கிரக தோஸம்.... என் இதயத்தில்... உன்னை வைத்து... மூடனும்.....! & எனக்குள் காதல் மழை கே இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை

மின் காந்த அலையை... கணிக்கும் அறிவியல்... உன் கண் காந்த அலையை... எப்போது கணிக்குமோ....? & எனக்குள் காதல் மழை கே இனியவன்

என்னையே பார்க்கிறாய்....!

மோனோலிஸா... ஒவியம் எப்படி... வைத்த்தாலும்... எம்மை பார்ப்பது... போல் தான் இருக்கும்... உன் புகைப்ப்டமும்... எங்கு வைத்தாலும்... என்னையே பார்க்கிறாய்....! & எனக்குள் காதல் மழை கவிப்புயல் இனியவன்

கதையையே மாற்றிவிடுகிறேன்...

நீ ஒருமுறை ... பாட்டி வடை சுட்ட... கதையில் பாட்டியாக மாறு.... கதையையே மாற்றிவிடுகிறேன்... காக்காவாக வந்து ... உன்னை தூக்கிச்செல்கிறேன்... & எனக்குள் காதல் மழை கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 25

பொம்மை கடைக்குள்.... சென்று விடாதே,,,, இந்தபொம்மைதான்.... வேண்டும் என்று,,, உன்னை கொண்டு.... சென்று விடுவார்கள்.....!!! & எனக்குள் காதல் மழை கவிப்புயல் இனியவன்