வெள்ளி, 9 டிசம்பர், 2016

வரைந்தேன் கண்ணால்

வரைந்தேன் கண்ணால் உருவத்தை நானே
கரைந்தேன் அவள் நினைவுக்குள் தானே
துடி துடிக்குது ஏக்கத்தோடு இதயம்
அடிக்கடி சமாதானம் சொல்லுது மனம்

&
காதல் வெண்பா
கவிப்புயல் இனியவன்

கவிப்புயலின் காதல் வெண்பா

உனக்குள்ளே நானிருப்பதால் ,இங்கு
எனக்குள்ளே மூச்சு வெந்து துடிக்குதடி
தனியாக பேசி இன்பம் காணாமல்
துணையாக பேசி இன்பம் காண்போம் வா

&
காதல் வெண்பா
கவிப்புயல் இனியவன் 

அவள் என் எழில் அழகி

அவள் என் எழில் அழகி
----------------------------------

அ வளிடம் இதயத்தை கொடு ....
அ வளையே இதயமாக்கு .....
அ வளிடம் நீ சரணடை ....
அ வள் தான் உன் உயிரென இரு
அ வளுக்காய் உயிர் வாழ்ந்துடு ....!!!

ஆ யிரம் பூக்களில் ஒருத்தியவள் ...
ஆ ராதனைக்குரிய அழகியவள் ....
ஆ த்ம ஞானத்துடன் பிறந்தவள் ....
ஆ யிரம் ஜென்மங்கள் அவளே....
ஆ ருயிர் காதலியவள் ......!!!

இ தயமாய் அவளை வைத்திரு ....
இ ன்பமாய் வாழ்வாய் எந்நாளும் ....
இ ன்பத்துக்காய்  பயன் படுத்தாதே .......
இ ன்னுயிராய் அவளை பார் .....
இ ல்லறம் சிறக்கும் எப்போதும் ......!!!

ஈ ட்டி போல் கண்ணால் குத்துவாள் ......
ஈ ரக்கண்ணால்  வசப்படுத்துவாள் .....
ஈ ரேழு ஜென்மத்துக்கு இன்பம் தருவாள் ......
ஈ ருயிர் ஓருயிராய் வாழ்ந்துபார் ......
ஈ டில்லா இன்பத்தை காண்பாய் ......!!!

உ யிரே என்று அழைத்துப்பார் ......
உ டல் முழுதும் மின்சாரம் பாயும் ........
உ ள்ளத்தில் ஒரு இளமை தோன்றும் ....
உ தட்டிலும் ஒரு கவர்ச்சி தோன்றும் .....
உ ண்மை காதல் அடையாளம் அவை .....!!!

ஊ ரெல்லாம் தேடினாலும் கிடைக்காது .....
ஊ ற்று போல் கிடைக்கும் அவள் அன்பு ......
ஊ ண் உறக்கத்தை கெடுக்கும் அவள் அழகு .....
ஊ சி போல் இதயத்தில் குத்துவாள் ......
ஊ ழி அழியும் வரை அவளையே காதலி .....!!!

எ கினன் படைத்த அற்புதம் அவள் .......
எ ண்ணம் முழுக்க நிறைந்தவள்அவள் .......
எ த்தனை பிறவி எடுத்தாலும் இவள் போல் ....
எ வனுக்கும் கிடைக்காத அற்புதம் அவள் ......
எ ழில் அழகி அரசிளங்குமரி அவள் ......!!!

&
கவிப்புயல் இனியவன்
அவள் என் எழில் அழகி
தமிழில் காதல் செய் 

அருவியாய் வருகிறது ....!!!

அவளைக் கவரவே .....
கவிதை  எழுதினேன் ....
அவள் அருகில் இல்லாத
போது வராத கவிதைகள்,.......
என்னை விலகிசென்று ...
இருக்கின்றபோது .....
அருவியாய் வருகிறது ....!!!

&
கவிப்புயல் ,கவிநாட்டியரசர்
இனியவன்

கண்ணீரால் எழுத வைக்கிறாய் ....!!!

காற்றைபோல் நீ ....
எங்கே இருக்கிறாய் ..?
எங்கே தொடங்குகிறாய் ..?
எங்கே முடிகிறாய் ..?
தெரிவதில்லை .....
ஆனால் இருக்கிறாய் ....!!!

எதை கண்ணீரால் ...
எழுதக்கூடாதோ...
அதை கண்ணீரால் ...
எழுத வைக்கிறாய் ....!!!

&
கவிப்புயல் ,கவிநாட்டியரசர்
இனியவன்

என்னோடு இருப்பாய் ...!!!

இரவுகள் ..
விடியாமல் .....
இருக்க வேண்டும் ..
நீ தொடர்ந்து .......
என்னோடு இருப்பாய் ...!!!

காதல் தீப்பெட்டி -நீ
உரசும் தீக்குச்சி நான் ...!!!

&
கவிப்புயல் ,கவிநாட்டியரசர்
இனியவன்

&

தூங்கிய பின்பும் ... பார்க்கும் கண்கள் ... காதலளர் கண்கள் ....!!! உனக்காக நான் ..... பகலில் காத்திருந்தும் ... பலன் கிடைக்கவில்லை ... இரவில் காத்திருக்கிறேன் ....!!! & கவிப்புயல் ,கவிநாட்டியரசர் இனியவன்

வியாழன், 8 டிசம்பர், 2016

கவிப்புயல் கவிதைகள் உள்ள பிரபல தளங்கள்

கவிப்புயல் கவிதைகள் உள்ள பிரபல தளங்கள்
----------------------------
(1) எழுத்து.காம்
(2) தகவல் .நெட்
( 3) தமிழ் தோட்டம் . இன் 
(4) தமிழ்சேனை உலா.நெட்
(5) நிலா முற்றம். காம்
(6) தமிழ் நண்பர்கள் .காம்
(7) லங்கா சிறீ .காம்
(8) யாழ்தளம் .காம்
(9) தமிழ் நீட் .நெட்
(10) பூச்சரம் .நெட்
(11) தமிழ் சுவர் .காம்
(12) தமிழ் இனிமை.காம்
(13) கவிதை பூங்கா. காம்
(14) வார்ப்பு .காம்
(15)தமிழ்பிரதிலி .காம்
(16) தின மணி .காம்
(17) எஸ் ரி எஸ் ஸ்ருடியோ. காம்.
(18) ஜிஓ தமிழ் .காம்
(19) லவ்பண்ணுங்க .காம்
(20) தமிழ் அருள் .காம்
(21) நம் குரல் .காம்
(22) பதிவர் .காம்
(23) தமிழ் இன் திரட்டி. காம்
(24) தமிழ் பதிவி திரட்டி
(25) ஊற்று தளம். காம்
&
கவிபுயல் இனியவன் கவிதை ரசிகர் குழுமம்
rushanth2013@gmail.com
ulakanathan2015@gmail.com
akarathamizhan@gmail.com
ksekar965@yahoo.com
kavithaipaiyan@gmail.com
kiniyavan@hotmail.com

கவிபுயல் இனியவன் கவிதை ரசிகர் குழுமம்

கவிப்புயல் நேரடியாக கையாலும் முக நூல்கள்
------------------------------------
1) கவிப்புயல் இனியவன் - 5000 உறுப்பினர்
2)கவி நாட்டியரசர் இனியவன் - 5000 உறுப்பினர்
3)இனிமை இனியவன் -  5000 உறுப்பினர்
4)காதல் கவி நேசன் - புதியது

கவிப்புயலின் கவிதையை அவரின் அனுமதி பெற்று
பதியும் கவிதை ஆவளர்கள் முக நூல்கள்
-------------------------------------
1) கவி நாட்டியரசர் கவிதைகள் - மீள் பதிவு
2)கவிப்புயல் கவிதைகள் -மீள் பதிவு
3)கவிப்புயல் இனியவன் ரசிகன் - மீள் பதிவு
4)இனியவனின் கவிதைகள் - மீள் பதிவு
5)கவிப்புயல் இனியவன் கவிதை பிரியன் - மீள் பதிவு
6)தமிழ் இலக்கிய கவிதைகள் - மீள் பதிவு
7)புதினம் உலக நாதன் - மீள் பதிவு
8)கவிஞர்கள் மட்டும் முகனூல் - மீள் பதிவு
9)காதல் விழிகள் காதல் வலிகள் - மீள் பதிவு
10)கவிதை காதலன் - மீள் பதிவு
11)கவிதையே உயிர் - மீள் பதிவு
12)கவிதை ஆய்வாளர்- மீள் பதிவு
13)கடவுள்,காதல்,கவிதை - மீள் பதிவு
14)ஈழகவி இனியவன் கவிதை- மீள் பதிவு
15)கே இனியவன் மகாரசிகன் - மீள் பதிவு
16)தமிழ் பேசுவோம் - மீள் பதிவு

அன்பு உறவுகளே இத்தனை முக நூலுக்கு ஒருவரால் கவிதை எழுத முடியாது
என்பது அனைவருக்கும் புரிந்த விடயம். அதனால் தான் நாங்கள் அவரின் அனுமதியை பெற்று  மீள் பதிவு செய்து வருகிறோம். இன்று அவருடைய கவிதைகளை பலர் அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அதை பற்றி சிறு துளி கூட கவிப்புயல் கவலை பட்டதே இல்லை. அவரின் ஒரே நோக்கம் நேரம் கிடைக்கின்ற போதெல்லாம் .கவிதை எழுதுவதே. லைக். கொமண்ட் , எதுவுமேஎதிர் பார்ப்பதில்லை. மிக விரைவில் நாங்கள் முக நூலின் வாயிலாக
அவரை பேட்டி காண இருகிறோம் . உறவுகளே நீங்கள் அவரிடம் கவிதை சம்பந்தமாக ஏதேனும்  கேள்வி கேட்க விரும்பினால் நாங்கள் தரும் ஈமெயிலுக்கு
கேள்விகளை அனுப்புங்கள். ஒருவரின் அயராத உழைப்பை மதிப்போம். இதுவும் ஒருவகை சமூக பணியே. முடிந்தால் இதனை வாசித்த பின் நண்பர்கலுக்கு பகிருங்கள்.

&
கவிபுயல் இனியவன் கவிதை ரசிகர் குழுமம்
rushanth2013@gmail.com
ulakanathan2015@gmail.com
akarathamizhan@gmail.com
ksekar965@yahoo.com
kavithaipaiyan@gmail.com
kiniyavan@hotmail.com

ஞாயிறு, 4 டிசம்பர், 2016

காதலே சுவாசம்

அடி பெண்ணே!
என் உணர்வினில் கலந்த ....
உன் நினைவுகளை .....
கவிதையாக பேசுகிறேன்...!!!

என் உடலில் கலந்த ......
உன் மூச்சையே......
நான் சுவாசிப்பதால் .....
வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறேன்.....!!!

&
கவிப்புயல் இனியவன்
காதலே சுவாசம்

உன் வாள் வீசும் விழி .....

மறந்து விடுவேன்
என்று எண்ணாதே
மறவாமல் வாழுவேன்
உன் நினைவுகளோடும்
என் காதலோடும்.

@
உன்னோடு காதலில்.... விழுந்த என் இதயத்துக்கு ... கவிதை எழுத கற்று தந்தது .... உன் வாள் வீசும் விழி ..... அதுதான் என் காதலுக்கு .... மொழி ..........!!!

விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள் ..!

பிறர் .....
விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள் ..!

அது ......
ஒரு கலை என்று அறிந்துகொள் ...!

விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்
மனதை கற்றுக்கொள் ..!

வெற்றியை நோக்கி செல்கிறாய்
என்பதை புரிந்து கொள் ..!

பிரதானமான
ஒன்றை தெரிந்து கொள் ...!
சுயவிமர்சனம் என்பதை.........
ஆராய்ந்து கொள் ..!

&
கவிப்புயல் இனியவன் 

உன்னில் இருந்த கோபம் ...

நீ பேசமாட்டேன் .....
என்று சொன்னபோதே ...
உன்னில் இருந்த கோபம் ...
தணிந்தது  -வலிகள் ....
பிறந்தது காதலுக்கு ....
அது தானே பரிசு .......!!!

&^&
சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S)
கைபேசிக்கு கவிதைகள்
கவிப்புயல் இனியவன்

நான்கு வரி கவிதை

பிடித்து தான் நட்பானோம் ....
பிடிக்காமல் போன காரணம் சொல்
மடிந்து போகும்வரை மறக்க மாட்டேன் .....!!!

&
மூன்று வரி கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன்


&

உன் எண்ணம் இருக்கும் வரை .....
இம் மண்ணில் உயிர் வாழ்வேன் ....
என் இறப்பு நாள் எனக்கு தெரியும் ...
அது உன்னை மறக்கும் நாள் .....!!!

&
நான்கு வரி கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன்

சிறப்புடைய இடுகை

உள்ளத்தில் பூவை.....

உள்ளத்தில் பூவை..... மலர வைக்காவிட்டாலும்.... பரவாயில்லை..... பூமரத்தின் வேரை.... சேதமாக்கும்செயல்களை நினைக்காதீர்....... என்றோ ஒருநா...